ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Мал аж ахуйн хэлтсийн танилцуулга

          Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд шилмэл хээлтэгч, хээлтүүлэгч сонгон үржүүлж, үржлийн цөм сүрэг бий болгон сайжруулагчаар ашиглах, дуудлага худалдаа зохион байгуулах зэргээр зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэн эрчимжсэн аж ахуйн үндэс суурийг тавихад чиглэгдсэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Одоогоор Мал аж ахуйн хэлтэс нь мал зүйч 4 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
1 дүгээр баг,
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn