ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Монгол малын онцлог

          Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд шилмэл хээлтэгч, хээлтүүлэгч сонгон үржүүлж, үржлийн цөм сүрэг бий болгон сайжруулагчаар ашиглах, дуудлага худалдаа зохион байгуулах зэргээр зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэн эрчимжсэн аж ахуйн үндэс суурийг тавихад чиглэгдсэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Одоогоор Мал үрэлжлийн алба нь одоогоор 5 албан хаагчтайүйл ажиллагаа явуулж байна.


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
10 дугаар баг,
Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn