ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Бүтэц зохион байгуулалт

       Тус байгууллага нь үндсэн 23 албан хаагч, гэрээт 2 ажилтантай ажиллаж ирсэн ба бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс, Мал аж ахуйн хэлтэс, Мал эмнэлгийн хэлтэс /дэргэдээ Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторитой/ -тай хөдөө орон нутагт 14 сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг чиг бүрийн үүрэгт ажлын чиглэлээр хариуцлага хүлээн ажиллаж байна.

                           

                                ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

 

д/д

Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж

Ажлын байр /Албан тушаал/

ХХААГ-ын дарга

1

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн дарга бөгөөд хүний нөөцийн мэргэжилтэн

 

2

Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

3

Нягтлан бодогч

 

4

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

5

Нярав

 

6

Жолооч

 

7

Сахиул

 

8

Гэрээт ажилтан

Үйлчлэгч

 

9

Сантехникийн слесарь

 

1

Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга бөгөөд Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

 

2

Хүнсний үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

1

Мал аж ахуйн хэлтэс

Хэлтсийн дарга бөгөөд Мал аж ахуйн менежмент, маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн

 

2

Мал үржүүлэг, цөм сүрэг, эрчимжсэн мал аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн

 

3

Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

 

4

Малын генетик нөөцийн болон түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүртгэл мэдээллийн мэргэжилтэн

 

1

Мал эмнэлгийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга бөгөөд эпидемилогич

 

2

Халдварт өвчин хариуцсан мэргэжилтэн

 

3

Малын эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

4

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн эрхлэгч, чанарын менежер, нян судлагч их эмч

 

5

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжлэгч их эмч

 

6

Халдваргүй өвчин эмийн асуудал хариуцсан паразитологич их эмч

 

7

Ийлдэс судлагч их эмч

 

8

Лаборант, ариутгагч

 

9

Ариутгалын машин, дуудлага, үйлчилгээний жолооч


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
1 дүгээр баг,
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn