ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл
ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
   ÌÎÍÃÎË  ÓËÑÛÍ ÈÕ  ÕÓÐËÛÍ ÒÎÃÒÎÎË    2009 îíû 06 ñàðûí 04 ºäºð                 
Нийтэлсэн огноо: 2016-12-15 11:51

  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
10 дугаар баг,
Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn