ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Захиргаа аж ахуйн алба чиг үүрэг

Үйл ажиллагааны хүрээнд бодлого, стратеги, хөтөлбөр болон шийдвэрийн төслийг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын төсөв, санхүүг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан, мэдээ гаргах, хууль тогтоомж, түүний үзэл баримтлал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, уялдаа холбоог хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
10 дугаар баг,
Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn