ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Зорилго

       Өөрийн аймаг болон бүс нутагт Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг түргэтгэх, зах зээлийн нөхцөлд тэргүүлэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, хүн амыг экологийн цэвэр, эрүүл бүтээгдэхүүнээр хангах эх суурийг тавих явдал юм.

 


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
1 дүгээр баг,
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn