ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба чиг үүрэг

         Хүнс, газар тариалангийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, сурталчилах, аймгийн төвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, орон нутгийн иргэд, хүнс, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл түгээх, орон нутагт үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийг хангуулах зорилготой.

  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
10 дугаар баг,
Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn