ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл

Мал эмнэлгийн хэлтсийн чиг үүрэг

      Аймгийн мал эмнэлгийн алба нь орон нутагт ажиллаж байгаа хувийн мал эмнэлгүүдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах мал амьтдын халдварт болон халдваргүй өвчнийг оношлох тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг ариун цэврийн шинжилгээ, баталгаажуулалт хийх замаар манай орны эдийн засгийн үндэс, үнэт баялаг болсон мал, амьтдын ашиг шимт байдлаа хадгалан, тогтвортой өсөн үржих нөхцлийг бүрдүүлж хүн амыг эрүүл хүнс түүхий эдээр хангах, малаас хүнд халдварладаг өвчнөөс хамгаалах зорилготой ажиллаж байна.


  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
1 дүгээр баг,
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn